Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 6 mars 2015


Dag:
Fredag den 6 mars 2015
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

Beslutsärenden

 • 4.

  Patientnämndens årsrapport 2014

  PaN A1501-00003-55 (Begränsad utsändning)

 • 5.

  Principärende om bristande följsamhet till patientdatalagen

 • 6.

  Återföring angående problem att remissvar vid införd spärr i journalsystem

 • 7.

  Öppnande av principärende om införande av spärrar enligt patientdatalagen

  PaN V1312-05381-54

 • 8.

  Komplettering av attesträtt för patientnämnden och dess förvaltning 2015

  PaN A1411-00276-55

 • 9.

  Patientsäkerhetsdagen den 11 - 12 mars 2015

  PaN A1502-000048-55

 • 10.

  Ändring av sammanträdesdag för patientnämnden

  PaN A1502-00049-55

 • 11.

  Investeringsplan 2016-2020

  PaN A1502-00059-55

Anmälningsärenden

 • 12.

  Sammanställning av statistik 2014 till Inspektionen för vård och omsorg

  PaN A1502-00036-43

 • 13.

  Årsbokslutspm 2014 - koncernredovisning

  PaN A1502-00046

 • 14.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-01-01--2015-01-31

  PaN A1502-00037-55

 • 15.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2015-01-01--2015-01-31

  PaN A1502-00038-55

 • 16.

  Information från stödpersonsverksamheten

 • 17.

  Förvaltningen informerar

 • 18.

  Övriga frågor