Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 4 mars 2014


Dag:
Tisdag den 4 mars 2014
Tid:
14:30-16:30


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 11 februari 2014

Besutsärenden

Anmälningsärenden

 • 8.

  Synpunkter från patientnämnden i Region Skåne på promemorian från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande handläggning av patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen

 • 9.

  Synpunkter från patientnämnden i Dalarna på promemorian från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande handläggning av patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen

 • 10.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2014-01-21 - 2014-02-10

 • 11.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-01-21 - 2014-02-10

 • 12.

  Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

 • 13.

  Förvaltningschefen informerar