Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Styrelserummet, Administrationshuset plan 7, Danderyds sjukhus


Lägg till denna händelse i min kalender.

Information:

VD Stefan Jacobson och chefläkare Åsa Hammar informerar om verksamheten vid Danderyds sjukhus

Anmälan om förhinder

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

 • 4.

  Remissvar på departementspromemorian 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

  PaN A1403-00094-30

 • 5.

  Principärende om införande av spärrar enligt patientdatalagen

  PaN V1308-03608-30, PaN V1312-05381-54

 • 6.

  Principärende angående ofullständigt adresserade försändelser

  PaN V1311-05209-55

 • 7.

  Återföring angående brister i remissbevakning

  PaN V1211-04982-58, PaN V1211-05199-58

 • 8.

  Patientsäkerhetskonferens den 23–24 september 2014

  PaN A1404-00122-55

Anmälningsärenden

 • 9.

  Tertialbokslut per den 30 april 2014

  PaN A1405-00126-43

 • 10.

  Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014–2016

  PaN A1404-00113-43

 • 11.

  Kvalitetsbokslut 2013

  PaN A1405-00136-52

 • 12.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2014-04-08 – 2014-05-02

  PaN A1405-00134-55

 • 13.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-04-08 – 2014-05-02

  PaN A1405-00135-55

 • 14.

  Förvaltningschefen informerar

 • 15.

  Övriga frågor