Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 22 oktober 2015


Dag:
Torsdag den 22 oktober 2015
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 17 september 2015

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 7.

  Vidaredelegering gällande förordnanden av stödpersoner m m

  PaN A1510-00304-30

 • 8.

  Återföring angående en man som väntat 10 år på en operation

  PaN V1210-04365-49 (muntlig)

 • 9.

  Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

  PaN A1503-00080-42

 • 10.

  Ärenden vid barnakutkliniken Karolinska universitetssjukhus

  PaN A1509-00284-43 (muntlig)

 • 11.

  Förbättringsåtgärder i ärenden rörande kvinnor och män

  PaN A1510-00291-43 (muntlig)

 • 12.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-08-01--2015-09-31

  PaN A1510-00297-55

 • 13.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2015-08-01--2015-09-31

  PaN A1510-00298-55

 • 14.

  Information från stödpersonsverksamheten

  (muntlig)

 • 15.

  Förvaltningschefen informerar

  (muntlig)

 • 16.

  Övriga frågor