Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 21 maj 2015


Dag:
Torsdag den 21 maj 2015
Tid:
14:30-16:30


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Protokoll fört vid sammanträde den 14 april 2015

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 8.

  Revisionsberättelse för patientnämnden år 2014

  PaN A1504-00131-55

 • 9.

  Anmälan av vårdrelaterade infektioner, trycksår och hygien

  Pan A1504-00136-52

 • 10.

  Ökning av antalet ärenden avseende Gyn Stockholm S:t Göran

  PaN A1503-00104-30

 • 11.

  Uppföljning av ärenden första kvartalet 2015

  PaN A1504-00125-43 (muntlig redovisning)

 • 12.

  Förenklad månadsrapport, mars 2015

  PaN A1504-00132-55

 • 13.

  Kortversion av årsrapporten 2014

  PaN A1501-00003-55

 • 14.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-03-02--2015-03-31

  PaN A1504-00134-55

 • 15.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2015-03-02--2015-03-31

  PaN A1504-00133-55

 • 16.

  Information från stödpersonsverksamheten

  (Muntlig information)

 • 17.

  Förvaltningen informerar

  (Muntlig information)

 • 18.

  Övriga frågor