Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 15 oktober 2014


Dag:
Onsdag den 15 oktober 2014
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Lokal Cornelis, Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 22 september 2014

Beslutsärenden

 • 4.

  Remissvar gällande SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid

  PaN A1406-00161-30

Anmälningsärenden

 • 5.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2014-08-18 – 2014-09-12

  PaN A1409-00244-55

 • 6.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-08-18 – 2014-09-15

  PaN A1409-00245-55

 • 7.

  Förvaltningschefen informerar

 • 8.

  Övriga frågor