Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 14 april 2015


Dag:
Tisdag den 14 april 2015
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 6 mars 2015

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2016 och plan för åren 2017-2019 och inriktningsnivåer för planåren 2017-2020

 • 5.

  Återremitterat ärende angående komplettering av attesträtt för patientnämnden och dess förvaltning 2015

Anmälningsärenden

 • 6.

  Remiss angående utredning av insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

 • 7.

  Kvalitetsbokslut

 • 8.

  Årsredovisning för stödpersonsverksamheten 2014

 • 9.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-02-01--2015-02-28

 • 10.

  Anmälan av avslutade ärenden 2015-02-01--2015-02-28

 • 11.

  Redovisning av förvaltningens läkemedelsärenden (muntlig)

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor