Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 11 februari 2014


Dag:
Tisdag den 11 februari 2014
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Hornsgatan 15


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 10 december 2013

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 13.

  Ekonomisk uppföljning per den 31 december 2013

 • 14.

  Synpunkter från Förtroendenämnden i Blekinge på promemorian från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande handläggning av patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen

 • 15.

  Synpunkter från patientnämnden i Västra Götalandsregionen på promemorian från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande handläggning av patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen

 • 16.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-11-21- 2014-01-20

 • 17.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2013-11-21 - 2014-01-20

 • 18.

  Förvaltningschefen informerar

 • 19.

  Övriga frågor