Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 1 december 2015


Dag:
Tisdag den 1 december 2015
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Protokoll fört vid sammanträde den 22 oktober 2015

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

 • 11.

  Vikarie för förvaltningschefen julen 2015

  PaN A1511-00349-30

 • 12.

  Ärenden som rör remisshantering

  PaN A1511-00333-43

 • 13.

  Landstingsrevisorernas delårsrapport 2015

  PaN A1511-00337-43

 • 14.

  Beslut fattade 2015-10-15 - 2015-11-12 med stöd av patientnämndens delegationsbestämmelser

  PaN A1411-00332-13

 • 15.

  Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2015-10-01--2015-10-31

  PaN A1511-00346-55

 • 16.

  Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2015-10-01--2015-10-31

  PaN A1511-00347-55

 • 17.

  Förvaltningschefen informerar (muntlig)

 • 18.

  Övriga frågor