Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

NYTT DATUM! Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 oktober 2014


Dag:
Måndag den 20 oktober 2014
Tid:
13:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till tilläggsuppdrag för förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 4.

  Yttrande över betänkandet Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20

 • 5.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande bristande samverkan

 • 6.

  Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

 • 7.

  Yttrande över motion 2013:15 av Helene Öberg m fl (MP) om att tillsätta en kriskommission för tryggare akutsjukvård

 • 8.

  Yttrande över motion 2013:16 av Helene Öberg m fl (MP) om att förnya ambulanssjukvården

 • 9.

  Yttrande över motion 2013:17 av Paul Lappalainen m fl (MP) om införandet av en antidiskrimineringsklausul i landstingets upphandlingar- ett konkret verktyg för lika rättigheter och möjligheter

 • 10.

  Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson m fl (S) om anställningstrygghet samt motion 2013:28 av Helene Hellmark Knutsson m fl (S) om krav på kollektivavtal i samband med landstingets upphandlingar

 • 11.

  Yttrande över motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att starta en rullande röntgen

 • 12.

  Yttrande över motion 2013:29 av Helene Öberg m fl (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till och med 23 års ålder

 • 13.

  Yttrande över motion 2013:30 av Tomas Melin m fl (MP) och Pia Ortiz-Venegas m fl (V) om endometrios

 • 14.

  Yttrande över motion 2014:7 av Helene Öberg m fl (MP) om akutmottagning för våldtagna män

 • 15.

  Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed m fl (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

 • 16.

  Yttrande över motion 2014:3 av Helene Öberg m fl (MP) om en satsning på friskare förskolebarn

 • 17.

  Svar på skrivelse från S, MP, V, M, FP, KD och C om kartläggning av behovet och tillgången till första linjens psykiatri i Stockholms läns landsting

 • 18.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) och Michel Silvestri (MP) om framtida tillgång till insulinpumpar inom Stockholms läns landsting

 • 19.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om primär hörselrehabilitering

 • 20.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om bukhinnecancer

Anmälningsärenden

 • 21.

  Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/AIDS och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

 • 22.

  Anmälan av förlängning av avtal

 • 23.

  Övriga anmälningar

 • 24.

  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 • 25.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 26.

  Övriga frågor

Sekretessbelagt upphandlingsärende

 • 27.

  Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Tilläggsärenden

 • 28.

  Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015