Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

NY TID! Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 23 november


Dag:
Onsdag den 23 november 2016
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

  (SL 2015-0586)

 • 3.

  Yttrande över motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för färdtjänsten, LS 2016-0679

  (TN 2016-0745)

 • 4.

  Förslag till sammanträdestider för färdtjänstberedningen 2017

  (TN 2016-0499)

Informationsärenden

 • 5.

  Rapport åtgärder inom avtalsförvaltning avtal Färdtjänsttaxi – TN/FTB

  (TN 2016-1422)

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (såsom ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 7.

  Lägesrapport handläggningstider färdtjänsttillstånd

 • 8.

  Information om färdtjänstutredningen

 • 9.

  Inkommande post till beredningen

  (TN 2016-0499)

 • 10.

  Övriga frågor