Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljöberedningens sammanträde den 29 januari 2015


Dag:
Torsdag den 29 januari 2015
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Inledning av ordförande och presentation av ledamöter

 • 3.

  Syfte och arbetssätt miljöberedningen

 • 4.

  Val av sekreterare i miljöberedningen

  LS 1410-1095

 • 5.

  Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm

  LS 1405-0598

 • 6.

  Sammanträdestider för miljöberedningen 2015

  LS 1411-1408

 • 7.

  Framtagande av tjänstemannaförslag nytt miljöprogram

  Föredragande: Charlotta Brask och Fredrik Rangstedt