Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljöberedningens sammanträde den 18 februari 2016


Dag:
Torsdag den 18 februari 2016
Tid:
14:00
Plats:
Tvättbrädan, H-huset, landstingshustomten


Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Hållbar textilhantering

  Föredragande:
  Kristian Hemström och Anne Karlsson, SLL Hållbarhet
  Jonas Olaison, Miljö- och kvalitetschef Textilia
  Karin Lindmark, Textilchef Textilia
  Mikael Holmsten, Kundansvarig Textilia
  Mats Segerström, Wargön Innovation/Place Consulting

 • 3.

  Nulägespresentation energiarbete i landstinget

  Föredragande: Joachim Elevant, SLL Hållbarhet

 • 4.

  Övriga frågor