Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljöberedningens sammanträde den 16 maj 2016


Dag:
Måndag den 16 maj 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting

  LS 2015-1533

 • 3.

  Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar

  LS 2015-1233

 • 4.

  Motion 2015:34 av Anna Sehlin (V) om att förbjuda mikroplaster i landstingets verksamhet

  LS 2015-1240

 • 5.

  Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)

  LS 2016-0385

 • 6.

  Locums miljöarbete – tema energi

  Föredragande: Patrik Emanuelsson, VD, och Christina Lood, miljöchef.

 • 7.

  Övrigt