Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 4 mars 2014


Dag:
Tisdag den 4 mars 2014
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Anmälan om förhinder

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Yttrande över avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-02-18
  Förslag till yttrande 2014-02-18


  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 3.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Avfall från det rörliga friluftslivet – sopa eller resurs?

  LS 1401-0149

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-02-18
  Ansökan


  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 5.

  Remiss om RUFS användbarhet och aktualitet – diskussion med utgångspunkt i knäckfrågor inför kommande ärende

  Jessica Andersson, TMR