Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 3.

  Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1311-1402

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-05-21
  Miljöredovisning 2013 2014-05-09

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag
  Ärendet introduceras av Fredrik Rangstedt, TMR

 • 4.

  Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag för projekt Urban grönstruktur

  LS 1404-0461

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-05-21 samt ansökan

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Ansökan om verksamhetsbidrag för SIKO år 2014

  LS 1404-0500

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-05-21 med ansökan

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

Informationsärenden

 • 6.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 7.

  Redovisning av fraktbidragets utveckling

  Jan Lindquist, TMR