Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 28 januari 2014


Dag:
Tisdag den 28 januari 2014
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Anmälan om förhinder

Dagordning

 • 1.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förvaltningens förslag till beslut att lägga anmälan till handlingarna

  Förteckning 2013-12-30 bidrag ur miljöanslaget
  Förteckning 2013-12-27 bidrag ur skärgårdsanslaget

 • 2.

  Regional miljöstrategi för vatten – uppföljningssystem

  LS 1203-0461

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-01-14
  Bilaga 1: Indikatorer och uppföljning, regional miljöstrategi för vatten 2014-01-14

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 3.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 4.

  Förstudie regional vattenförsörjningsplan

  Krister Törneke, Tyréns samt Erik Kärrman, Urban Water

 • 5.

  RUFS 2010 - remiss avseende aktualitet och användbarhet

  Jessica Andersson, TMR