Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 1 april 2014


Dag:
Tisdag den 1 april 2014
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Clarion Hotel Arlanda, lokal Moscow Domodedovo.


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Beslut fattade med delegation

  Förteckning 2014-03-18 bidrag ur miljöanslaget
  Förteckning 2014-03-18 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förvaltningens förslag
  att lägga anmälan till handlingarna

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Huddinge kommun, Ekerö kommun, Salems kommun, Botkyrka kommun och Norrtälje kommun

  LS 1312-1565, LS 1312-1566, LS 1312-1568, LS 1312-1569, LS 1312-1570

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-03-06
  Förslag till yttrande 2014-03-06


  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Effekter av Norra länken på luft och hälsa

  LS 1402-0163

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2014-03-18

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta
  i enlighet med förvaltningens förslag

Informationsärenden

 • 5.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 6.

  Diskussion om skärgårdens utveckling med utgångspunkt i PM ”Skärgårdens framtid – en långsiktigt hållbar utveckling”

 • 7.

  Uppdrag i landstingets budget 2014 att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitiskt program för perioden efter år 2016 – inledande diskussion

  Charlotta Brask och Fredrik Rangstedt, TMR