Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 9 februari 2016


Dag:
Tisdag den 9 februari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

 • 2.

  Ägardialog –Folktandvården Stockholms län AB

  LS 2016-0058

  VD Ann-Charlotte Frank Lindgren

 • 3.

  Ägardialog –Södertälje sjukhus AB

  LS 2016-0058

  VD Mikael Runsjö och ordförande Johan Assarsson

 • 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

 • 5.

  Svar på skrivelse från styrelsen för Södersjukhuset AB om förelägganden från Arbetsmiljöverket

  LISAB 2016-0007

 • 6.

  Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om uppföljning av störningar i Take Care 2013

  LS 2015-1380

 • 7.

  Svar på skrivelse från Tomas Eriksson (MP) om förbättrade ägardialoger i landstingsstyrelsens ägarutskott

  LS 2015-1379

 • 8.

  Nominering av ledamöter i styrelserna för MÄLAB och ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  LS 2016-0135

 • 9.

  Övrigt