Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016


Dag:
Tisdag den 22 mars 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

 • 2.

  Information från extern revisor

  Magnus Fagerstedt, Ernst & Young

 • 3.

  Ägardialog –Danderyds sjukhus AB

  LS 2016-0058

  VD Stefan Jacobsson

 • 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

  Verksamhetsrapport per februari 2016

 • 5.

  Revisorernas projektrapport 12/2015 om Ägarstyrning i förändring

  LISAB 2016-0009

 • 6.

  Godkännande av årsrapport per 31 december 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern

  LISAB 2016-0008

 • 7.

  Bolagsstyrningsrapport 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2016-0002

 • 8.

  Entledigande av styrelseledamot samt nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2016-0244

 • 9.

  Övrigt