Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 januari 2016


Dag:
Tisdag den 19 januari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

  Ärenden

  • 1.

   Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

  Informationsärenden

  • 2.

   Ägardialog –S:t Eriks ögonsjukhus AB

   LS 2016-0058

   VD Anders Boman och ordförande Inger Andersson

  • 3.

   Ägardialog – Tiohundra AB

   LS 2016-0058

   VD Peter Graf och ordförande Leif Karnström

  • 4.

   Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

   LS 2016-0059

   - Lägesrapport Danderyds sjukhus AB

  Beslutsärenden LISAB

  • 5.

   Godkännande av månadsbokslut per oktober 2015 för Landstingshuset i Stockholms AB

   LISAB 2016-0013

  • 6.

   Godkännande av månadsbokslut per november 2015 för Landstingshuset i Stockholms AB

   LISAB 2016-0013

  • 7.

   Utvärdering av styrelse och VD i Landstingshuset i Stockholm AB

   LISAB 2016-0001

  Beslutsärenden Ägarutskottet

  • 8.

   Övrigt