Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 april 2016


Dag:
Tisdag den 19 april 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 2.

  Ägardialog – AISAB

  LS 2016-0058

  VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg

 • 3.

  Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset

  LS 2016-0058

  VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom

 • 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

Beslutsärenden LISAB

Beslutsärenden Ägarutskottet

 • 10.

  Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras ?

  LS 2016-0208

 • 11.

  Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

  LS 2016-0209

 • 12.

  Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2016-0244

  Bordlagt 22 mars 2016

 • 13.

  Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik

  LS 2016-0459

 • 14.

  Övrigt