Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 10 maj 2016


Dag:
Tisdag den 10 maj 2016
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 2.

  Ägardialog –Stockholms läns sjukvårdsområde

  LS 2016-0058

  VD Mikael Ohrling och ordförande Agneta Dreber

 • 3.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

Beslutsärenden LISAB

Beslutsärenden Ägarutskottet

Anmälningsärende Ägarutskottet

 • 10.

  Överenskommelse med Södertäljes sjukhus AB om tilläggsuppdrag inom omställningsavtalet

  LS 2016-0594

 • 11.

  Övrigt

Tilläggsärende LISAB

 • 12.

  Nominering ordförande Medi Carrier

  LISAB 2016-0012