Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammmanträde den 17 juni 2014


Dag:
Tisdag den 17 juni 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 19.

  Fyllnadsval

  LS 1406-0710

 • 20.

  Övrigt

 • 21.

  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen den 26 augusti 2014


Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö

  LS 1403-0269

 • 6.

  Genomförandebeslut av objektet Ombyggnation till inlämnings-central för att integrera Karolinska Universitetslaboratoriet med Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1404-0550

 • 7.

  Tertialrapport per april 2014 för Koncernfinansiering

  LS 1404-0520

 • 8.

  Tertialrapport per april 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1404-0519

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Särskilt uttalande (V), (S) instämde i uttalandet

 • 9.

  Ändringar i landstingsstyrelsens delegationsordning vad gäller chefen för förvaltning för utbyggd tunnelbana

  LS 1404-0472

 • 10.

  Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

  LS 1405-0642

 • 11.

  Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Barkarby station

  LS 1405-0643

 • 12.

  Tilldelningsbeslut för audiovisuell kommunikation till Nya Karolinska Solna (NKS) samt landstingets förvaltningar och bolag

  LS 1306-0864

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Särskilt uttalande (S), (V) instämde i (S) uttalande

 • 13.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av cyklotron-och radiokemiutrustning till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1306-0837

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 14.

  Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

  LS 1404-0488

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

 • 15.

  Yttrande över departementspromemorian En samlad kunskaps-styrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

  LS 1403-0381

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 19.

  Fyllnadsval

  LS 1406-0710

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 • 20.

  Övrigt

 • 21.

  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen den 26 augusti 2014