Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 9 december 2014 med tillägg


Dag:
Tisdag den 9 december 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning
Tilläggslista

Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Rotel IX - Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 29.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen

  LS 1410-1095

  Ordförandens skrivelse utsändes senare

 • 30.

  Val av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen för år 2015

  LS 1406-0710

  Ordförandens skrivelse utsändes senare

 • 31.

  Övrigt

 • 32.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln


Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 11.

  Motion 2014:15 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kriskommission för tryggare akutsjukvård

  LS 1309-1151

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S) bifall motion
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

 • 12.

  Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

  LS 1309-1152

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) bifall motion, även (S) och (V)
  Reservation (S),(MP), (V)

 • 13.

  Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

  LS 1310-1342

Rotel VII - Innovationsroteln

 • 14.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 02/2014, IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning

  LS 1409-1050

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

 • 15.

  Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

  LS 1306-0804

 • 16.

  Motion 2013:13 av Helene Öberg m.fl. (MP) om det första mötet inom rehabilitering

  LS 1309-1149

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S), (MP), (V) bifall motion
  Reservation (S), (MP), (V)

 • 17.

  Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

  LS 1312-1543

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S), (MP), (V) bifall motion
  Reservation (S), (MP), (V)

Rotel IX - Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 29.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen

  LS 1410-1095

  Ordförandens skrivelse utsändes senare

 • 30.

  Val av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen för år 2015

  LS 1406-0710

  Ordförandens skrivelse utsändes senare

 • 31.

  Övrigt

 • 32.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden