Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015


Dag:
Tisdag den 6 oktober 2015
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Vid förhinder meddela Annika Sabel: annika.sabel@sll.se eller
Anne-Christine Dahlgren: anne-christine.dahlgren@sll.se

 

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 24.

  Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster för e-hälsa och e-sjukvård

  LS 2015-0893

 • 25.

  SLL:s gemensamma IT-nätverk, SLLnet — en ny generation

  LS 2015-0515

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 26.

  Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

  LS 1404-0549

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Landstingsstyrelsens ordförande


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

  Förteckning lades till handlingarna.

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

  Förteckning lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

  Rapport lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 24.

  Licensavtal avseende mjukvara för utveckling av tjänster för e-hälsa och e-sjukvård

  LS 2015-0893

 • 25.

  SLL:s gemensamma IT-nätverk, SLLnet — en ny generation

  LS 2015-0515

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Beslut enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 26.

  Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

  LS 1404-0549

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Beslut enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 27.

  Valärenden

  LS 1410-1095

  Beslut enligt Ordförandens skrivelse med följande rättelse

  Margatetha Åkerberg (KD), ny ersättare i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

  En plats för (KD) i landstingets pensionärsråd vakantsätts.

 • 28.

  Övrigt

  Inga övriga ärenden

 • 29.

  Nästa sammanträde

  Nästa sammanträde äger rum kl. 10.00, tisdagen den 3 november 2015.