Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015


Dag:
Tisdag den 5 maj 2015
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjöwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Lägg till denna händelse i min kalender.

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

 • 3.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 5.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

 • 3.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

  Anmälan  lades till handlingarna 

 • 5.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 13.

  Yttrande över Läkemedelsverkets rapport, Förutsättningar för och konskevenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning

  LS 2015-0263

 • 14.

  Yttrande över Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande, Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6)

  LS 2015-0364

Rotel III - Trafikroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

 • 24.

  Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja - för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa

  LS 1405-0599

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) bifall motion
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande