Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014


Dag:
Tisdag den 4 november 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste och andre vice ordförande

  LS 1409-1000

 • 2.

  Utseende av justerare

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

 • 3.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

  LS 1410-1101

 • 4.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 5.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 6.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapport sänds ut senare.

Rotel I - Finansroteln

Rotel II -Hälso- och sjukvårdsroteln-

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel IX - Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 28.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till utskott och beredningar under landstingsstyrelsen

  LS 1410-1095

 • 29.

  Övrigt

 • 30.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen


Ärenden

 • 1.

  Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste och andre vice ordförande

  LS 1409-1000

 • 2.

  Utseende av justerare

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

 • 3.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

  LS 1410-1101

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 • 4.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 5.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna
  Särskilt uttalande (S)

 • 6.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapport sänds ut senare.

Rotel I - Finansroteln

Rotel II -Hälso- och sjukvårdsroteln-

Rotel III - Trafikroteln

 • 24.

  Ärendet utgick. Deltagande i Connect Sweden

  LS 1409-1048

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

 • 25.

  Nytt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

  LS 1408-0934

Rotel IX - Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 28.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till utskott och beredningar under landstingsstyrelsen

  LS 1410-1095

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse att ärendet bordläggs

 • 29.

  Övrigt

 • 30.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen