Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2014


Dag:
Tisdag den 4 mars 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 19.

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 1402-0164

 • 20.

  Fyllnadsval

  LS 1312-1599, 1401-0085, 1312-1622, 1401-0135, 1401-0136

 • 21.

  Övrigt

 • 22.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen


Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 19.

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 1402-0164

 • 20.

  Fyllnadsval

  LS 1312-1599, 1401-0085, 1312-1622, 1401-0135, 1401-0136

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 • 21.

  Övrigt

 • 22.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen