Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014


Dag:
Tisdag den 4 februari 2014
Tid:
10:00-11:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden...

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av ärende som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions- personal och kulturroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 25.

  Fyllnadsval

  LS 1312-1586, 1312-1599

 • 26.

  Anmälan av motioner som inte avgjorts under år 2013

  LS 1312-1606

 • 27.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa

  LS 1401-0051

 • 28.

  Övrigt

 • 29.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen


Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden...

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av ärende som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions- personal och kulturroteln

 • 19.

  Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

  LS 1302-0273

 • 20.

  Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gisela Sladic (S) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin

  LS 1303-0419

 • 21.

  Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

  LS 1306-0896

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 25.

  Fyllnadsval

  LS 1312-1586, 1312-1599

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 • 26.

  Anmälan av motioner som inte avgjorts under år 2013

  LS 1312-1606

  Beslut enligt: Kansliets skrivelse

 • 27.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa

  LS 1401-0051

  Beslut enligt: Kansliets skrivelse

 • 28.

  Övrigt

 • 29.

  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen