Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2016 med tillägg


Dag:
Tisdag den 30 augusti 2016
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 38.

  Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning

  LS 2016-0863

 • 39.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av utrustning för magnetresonanstomografi till Danderyds Sjukhus AB inom ramen för de strategiska utrustningsinvesteringarna

  LS 2016-0799

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 40.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av sterilteknikcentral till Danderyds sjukhus AB respektive Södersjukhuset AB inom ramen för de strategiska utrustningsinvesteringarna

  LS 2015-1345, LS 2015-1347

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Rotel VII – Innovationsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 48.

  Valärenden

  LS 2015-1194

  Handlingar publiceras senare

 • 49.

  Övrigt

 • 50.

  Nästa sammanträde

  Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 20 september 2016

Tilläggsärenden

  Rotel I - Finansroteln