Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2015


Dag:
Tisdag den 3 november 2015
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 24.

  Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten behandling av barn med cochleaimplantat

  LS 2015-0866

 • 25.

  Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten viss kraniofacial kirurgi

  LS 2015-0867

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX - Miljö-. skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

  Förteckning lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

  Anmälan lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

 • 20.

  Skrivelse från Dan Kareliusson (SD) angående möjligheten för Stockholms läns landsting att agera för Värtabanan

  LS 2015-0669

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 24.

  Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten behandling av barn med cochleaimplantat

  LS 2015-0866

 • 25.

  Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten viss kraniofacial kirurgi

  LS 2015-0867

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX - Miljö-. skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 31.

  Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till landstingsstyrelsens utskott

  LS 2015-1194

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 • 32.

  Övriga valärenden

  LS 1410-1095

  Handlingar senare

 • 33.

  Övrigt

 • 34.

  Nästa sammanträde