Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015


Dag:
Tisdag den 3 mars 2015
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset (ej öppet för allmänheten)


Lägg till denna händelse i min kalender.

Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

Anmälningsärenden

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

 • 30.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2014 – E-hälsoarbetet – en viktig grund för nätverkssjukvården

  LS 1412-1423

 • 31.

  Godkännande av anbudsinbjudan avseende upphandling av drift- och förvaltningstjänster för IT-system

  LS 1401-0077

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstings-styrelsens ledamöter och ersättare

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande