Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2016 med tillägg


Dag:
Tisdag den 26 januari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

Beslutsärenden

Rotel I- Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VIII– Barn- och äldreroteln

Rotel IX– Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärende

 • 28.

  Upphandling av sjukhusövergripande system för hantering av medicinteknisk data

  LS 2015-1296

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

  Anmälan lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Beslutsärenden

Tilläggsärende

 • 28.

  Upphandling av sjukhusövergripande system för hantering av medicinteknisk data

  LS 2015-1296

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen