Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2014


Dag:
Tisdag den 26 augusti 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I- Finansroteln

 • 5.

  Tilldelningsbeslut för Bild och Funktionsförsörjning till Nya Karolinska Solna (NKS) som stöd för optimering av vårdflöden

  LS 1210-1283

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 6.

  Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

  LS 1405-0644

 • 7.

  Yttrande över Domstolsverkets promemoria -Underrättsorganisationen i Stockholms län - förslag till förändringar

  LS 1406-0733

 • 8.

  Månadsrapport per maj 2014 för koncernfinansiering

  LS 1406-0770

 • 9.

  Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1406-0769

 • 10.

  Inrättande av Gåvofond vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 1405-0618

 • 11.

  Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2014 om anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik

  LS 1407-0879

  Handlingen innehåller personuppgifter och därför publiceras den inte här.

 • 12.

  Godkännande av ansökningsinbjudan avseende upphandling av drift- och förvaltningstjänster för IT-system

  LS 1401-0077

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 13.

  Utredningsbeslut gällande investeringsobjektet Teknisk upprustning byggnad 04 vid Södersjukhuset

  LS 1405-0616

 • 14.

  Yttrande över PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)

  LS 1403-0354

 • 15.

  Yttrande över departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (DS 2014:19)

  LS 1406-0701

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel V - Produktion,- personal- och kulturroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln


Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I- Finansroteln

 • 5.

  Tilldelningsbeslut för Bild och Funktionsförsörjning till Nya Karolinska Solna (NKS) som stöd för optimering av vårdflöden

  LS 1210-1283

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 6.

  Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

  LS 1405-0644

 • 7.

  Yttrande över Domstolsverkets promemoria -Underrättsorganisationen i Stockholms län - förslag till förändringar

  LS 1406-0733

 • 8.

  Månadsrapport per maj 2014 för koncernfinansiering

  LS 1406-0770

 • 9.

  Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1406-0769

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V) instämde i förslaget
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 • 10.

  Inrättande av Gåvofond vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 1405-0618

 • 11.

  Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2014 om anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik

  LS 1407-0879

  Handlingen innehåller personuppgifter och därför publiceras den inte här.

 • 12.

  Godkännande av ansökningsinbjudan avseende upphandling av drift- och förvaltningstjänster för IT-system

  LS 1401-0077

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

   

   

 • 13.

  Utredningsbeslut gällande investeringsobjektet Teknisk upprustning byggnad 04 vid Södersjukhuset

  LS 1405-0616

 • 14.

  Yttrande över PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)

  LS 1403-0354

 • 15.

  Yttrande över departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (DS 2014:19)

  LS 1406-0701

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel V - Produktion,- personal- och kulturroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln