Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2016 med tillägg


Dag:
Tisdag den 22 november 2016
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

Beslutsärenden

Rotel I – Finansroteln

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

 • 17.

  Uppföljning av landstingets samlade resurser för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) 2015

  LS 2016-0593

 • 18.

  Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) om Macchiariniskandalen – vad gör landstinget åt de allvarliga problem som uppdagats på Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2016-1134

Rotel V – Sjukvårdsroteln

 • 19.

  Godkännande av ansökan om tillstånd att utföra rikssjukvård för tre verksamheter inom området viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

  LS 2016-0842

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärenden

  Rotel I - Finansroteln

  Rotel III - Trafikroteln

  Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

  • 47.

   Upphandling av bild och funktion för värdebaserad vård till Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge inom ramen för de strategiska utrustningsinvesteringarna

   LS 2016-1300

   Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln