Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 september 2016 med tillägg


Dag:
Tisdag den 20 september 2016
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV -Forsknings- och personalroteln

 • 10.

  Yttrande över promemorian Genomförande av kommissionens direktiv 2015/565 om vissa tekniska krav för kodning av mänskliga vävnader och celler

  LS 2016-0895

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 11.

  Innovationsfond 2017 för Stockholms läns landsting

  LS 2015-0347

 • 12.

  Tilldelningsbeslut avseende upphandling av SLLnet, Stockholms läns landstings gemensamma IT-nätverk för data, tal och bild

  LS 2015-0515

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets-och
  sekretesslagen.

 • 13.

  Yttrande över förslag till Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

  LS 2016-0840

Rotel IX – Miljö-, skärgårds och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärenden

  Rotel I - Finansroteln

  Rotel III - Trafikroteln

  • 19.

   Yttrande över Rapporten Mer flyg och bostäder från den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

   LS 2016-0673