Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 med tillägg


Dag:
Tisdag den 2 juni 2015
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

 • 21.

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus AB

  LS 1405-0690

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 22.

  Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter och anläggningar

  LS 2015-0378

Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärenden

  Rotel VII - Innovationsroteln

  Rotel IX - Region-plane- miljö- och skärgårdsroteln


  Ärenden

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  • 2.

   Ärenden för kännedom

   LS 2015-0048

   Förteckningen lades till handlingarna

  • 3.

   Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   LS 2015-0049

   Anmälan lades till handlingarna

  • 4.

   Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

   LS 2015-0001

   Rapporten lades till handlingarna

  Rotel I - Finansroteln

  Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

  Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

  Rotel VI - Fastighets- och investeringsroteln

  • 21.

   Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus AB

   LS 1405-0690

   Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

   Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  • 22.

   Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter och anläggningar

   LS 2015-0378

  Rotel VIII - Barn- och äldreroteln

  Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

  Landstingsstyrelsens ordförande

  Tilläggsärenden

   Rotel VII - Innovationsroteln

   • 29.

    Deltagande i politisk styrgrupp för 3R-samarbetet – om framtidens vårdinformationsmiljö

    LS 2015-0159

   • 30.

    Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 14/2014, Ledningssystem för informationssäkerhet, förutsättningar för en god intern kontroll?

    LS 2015-0344

   Rotel IX - Region-plane- miljö- och skärgårdsroteln