Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 16 september 2014


Dag:
Tisdag den 16 september 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordförande, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

 • 13.

  Yttrande över departementspromemorian Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21)

  LS 1406-0720

 • 14.

  Fyllnadsval

  LS 1406-0710

 • 15.

  Övrigt

 • 16.

  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen


Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordförande, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

 • 13.

  Yttrande över departementspromemorian Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21)

  LS 1406-0720

 • 14.

  Fyllnadsval

  LS 1406-0710

 • 15.

  Övrigt

 • 16.

  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen