Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 14 oktober 2014
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln


Justerare och justeringsdag

 • 1.

  Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordföranden

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1401-0034

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1401-0035

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1401-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 1/2014 Upp-handling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna

  LS 1406-0759

 • 6.

  Fastställande av skattesats för år 2015

  LS 1408-0908

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  (S) och (V) deltog ej i beslutet

 • 7.

  Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ost-sektorn

  LS 1407-0880

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S), (MP), (V) deltog ej i beslutet

 • 8.

  Revidering av riktlinjerna för upphandling

  LS 1406-0790

 • 9.

  Tilldelningsbeslut avseende utrustning till cyklotron- och radioke-miverksamhet vid Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1306-0837

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 10.

  Yttrande över Mälardalsrådets remiss angående översyn av dess utskott

  LS 1404-0497

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (S)
  (MP) deltog ej i beslutet

 • 11.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om utredningsbeslut om nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus

  LS 1405-0689

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 12.

  Yttrande över remiss angående bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg samt förslag till förbundsordning

  LS 1407-0832

Rotel III - Trafikroteln

 • 13.

  Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

  LS 1405-0694

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln