Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april 2015


Dag:
Tisdag den 14 april 2015
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Lägg till denna händelse i min kalender.

Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

 • 2.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

Anmälningsärenden

 • 3.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 5.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel VI - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande


Utseende av justerare

 • 1.

  Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden

 • 2.

  Närvarorätt på landstingsstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

Anmälningsärenden

 • 3.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

  Förteckningen lades till handlingarna

 • 4.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

  Rapporten lades till handlingarna

 • 5.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel VI - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjukvårdsroteln

 • 16.

  Ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva levertransplantation som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

  LS 1410-1229

 • 17.

  Ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva hjärttransplantation som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

  LS 1410-1230

 • 18.

  Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka om att bedriva verksamheten lungtransplantation som rikssjukvård landstinget

  LS 1410-1231

 • 19.

  Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

  LS 1410-1232

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX – Regionplane-, miljö- och skärgårdsroteln

 • 21.

  Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting

  LS 1402-0225

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 • 22.

  Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm

  LS 1405-0598

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP), (V)

   

Landstingsstyrelsens ordförande