Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2016 med tillägg


Dag:
Tisdag den 12 april 2016
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2016-0003

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2016-0004

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2016-0001

Beslutsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV – Forsknings- och personalroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

 • 23.

  Tilldelningsbeslut avseende nya lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus

  LS 1405-0690

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Rotel VII - Innovationsroteln

Rotel IX – Miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärenden

  Rotel I - Finansroteln


  Ärenden

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Informationsärenden

  • 2.

   Ärenden för kännedom

   LS 2016-0003

   Förteckningen lades till handlingarna

  • 3.

   Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   LS 2016-0004

   Anmälan lades till handlingarna

  • 4.

   Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

   LS 2016-0001

   Rapporten lades till handlingarna

  Beslutsärenden

  Tilläggsärenden

   Rotel I - Finansroteln

   • 34.

    Yttrande över promemorian Avdragsrätt vid representation

    LS 2016-0345