Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015


Dag:
Tisdag den 1 december 2015
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset, (ej öppet för allmänheten)


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjuvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 29.

  Antagande av leverantörer avseende drift- och förvaltningstjänster för IT-system

  LS 1401-0077

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 30.

  Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

  LS 2015-1121

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande


Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 2015-0048

  Förteckningen lades till handlingarna
 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 2015-0049

  Anmälan lades till handlingarna
 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 2015-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Forsknings- och personalroteln

Rotel V - Sjuvårdsroteln

Rotel VI – Fastighets- och investeringsroteln

Rotel VII – Innovationsroteln

 • 29.

  Antagande av leverantörer avseende drift- och förvaltningstjänster för IT-system

  LS 1401-0077

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Landstingsrådsberedningens handlingar skickas endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.
 • 30.

  Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

  LS 2015-1121

Rotel VIII – Barn- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande