Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2014


Dag:
Tisdag den 6 maj 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 14.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting (förslag 17)

  LS 1310-1285

 • 15.

  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2013 samt ansvarsprövning (förslag 18)

  LS 1404-0496

 • 16.

  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting (förslag 17)

  LS 1310-1285

 • 17.

  Fördjupad analys av sjukvårdsbehov samt utveckling av pris och volym för sjukvården i Norrtälje och av övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting (förslag 19)

  LS 1310-1361

 • 18.

  Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen (förslag 20)

  LS 1402-0210

 • 19.

  Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS) (förslag 21)

  LS 1401-0061, 1401-0062

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I och Stig Nyman (KD) Rotel VI

 • 20.

  Återrapportering av 4D – samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (förslag 22)

  LS 1312-1531

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 24.

  Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut av enskild upphandling inom Projekt SL Lås (förslag 26)

  LS 1312-1601

 • 25.

  Genomförandebeslut om investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon (förslag 27)

  LS 1311-1455

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 • 26.

  Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (förslag 28)

  LS 1311-1476

Valärenden

Nya motioner

 • 28.

  Anmälan av nya motioner

Anmälningsärende

 • 29.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets NV efter Georg Gustafsson (S) utse Erna Wallström (S)

  LS 1404-0534

Anmälan av ny interpellation

 • 30.

  Interpellation 2014:10 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen på länets sjukhus

  LS 1404-0555


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2014

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tänker du, utifrån landstingsstyrelsens uppsiktsplikt, vidta åtgärder med anledning att AB SL återigen riskerar att hamna hundratals miljoner under budget vad avser biljettintäkterna?

  2. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Med anledning av Dagens industris uppgifter om att nya karolinska blir 2 miljarder dyrare, har du en plan för att finanisera det?

  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Tycker du att det är bra att en hel avdelning – gastro på Huddinge sjukhus – sedan över ett år bemannas av enbart hyrpersonal bestående av sjuksköterskor?

  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är du nöjd med att endast drygt varannan kvinna mellan 16 och 26 är vaccinerad mot HPV i Stockholms läns landsting, trots en massiv informationskampanj?

  5. Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer Waxholmsbolagets vinterhamn med verkstäder vid Blasieholmen att kunna finnas kvar då Nobelmuseet byggs?

  6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Vore det inte en god ide att lyssna på sjuksköterskornas krav på 25 000 kr i ingångslön och på så sätt förbättra personalsituationen inför sommaren?

  7. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Gustav Hemming (C): Kommer den nuvarande majoriteten tillskjuta de medel som behövs så att Skärgårdsstiftelsen får möjlighet att fullgöra sitt viktiga uppdrag för att bevara Stockholms skärgård öppen och tillgänglig för alla?

  8. Fråga av av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Menar du att det är ett riktigt beslut att dra in buss 4:as hållplats Stadion som är närmast till Sophiahemmet?

  9. Fråga av Anna Sehlin (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du att utbyggnaden av tunnel

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 14.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting (förslag 17)

  LS 1310-1285

 • 15.

  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2013 samt ansvarsprövning (förslag 18)

  LS 1404-0496

 • 16.

  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2013 för Stockholms läns landsting (förslag 17)

  LS 1310-1285

 • 17.

  Fördjupad analys av sjukvårdsbehov samt utveckling av pris och volym för sjukvården i Norrtälje och av övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting (förslag 19)

  LS 1310-1361

 • 18.

  Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen (förslag 20)

  LS 1402-0210

 • 19.

  Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS) (förslag 21)

  LS 1401-0061, 1401-0062

 • 20.

  Återrapportering av 4D – samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (förslag 22)

  LS 1312-1531

 • 21.

  Årsredovisning år 2013 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 23)

  LS 1403-0373

 • 22.

  Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar (förslag 24)

  LS 1403-0413

 • 23.

  Inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen (förslag 25)

  LS 1402-0230

 • 24.

  Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut av enskild upphandling inom Projekt SL Lås (förslag 26)

  LS 1312-1601

 • 25.

  Genomförandebeslut om investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon (förslag 27)

  LS 1311-1455

 • 26.

  Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (förslag 28)

  LS 1311-1476

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

 • 29.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets NV efter Georg Gustafsson (S) utse Erna Wallström (S)

  LS 1404-0534

  Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av ny interpellation

 • 30.

  Interpellation 2014:10 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen på länets sjukhus

  LS 1404-0555

  Interpellationen godkändes