Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 21 oktober 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inledning

 • 1.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 2.

  Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning för val till landstingsfullmäktige den 14 september 2014

  LS 1410-1081

 • 3.

  Kungörelse och annonsering

 • 4.

  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (Förslag 56)

  LS 1409-0998

 • 5.

  Utseende av protokollsjusterare

Valärenden

 • 6.

  Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste och andre vice ordförande (Förslag 57)

  LS 1409-1000

 • 7.

  Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare m.m. (Förslag 58)

  LS 1409-0999

 • 8.

  Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (Förslag 59)

  LS 1409-1001

  Beslut enligt vid sammanträde framlagt förslag att valberedningen ska bestå av 16 ledamöter och 8 ersättare

   

 • 9.

  Befrielse från uppdrag (Förslag 60)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 • 12.

  Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södertälje (Förslag 63)

  LS 1406-0798

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel VII

Nya motioner

 • 14.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 15.

  Interpellation 2014:12 av Michel Silvestri (MP) om upphandling av insulinpumpar för diabetiker

  LS 1410-1143


Inledning

 • 1.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 2.

  Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning för val till landstingsfullmäktige den 14 september 2014

  LS 1410-1081

  Anmälan lades till handlingarna

 • 3.

  Kungörelse och annonsering

 • 4.

  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (Förslag 56)

  LS 1409-0998

  Beslut enligt Förslag

 • 5.

  Utseende av protokollsjusterare

Valärenden

 • 6.

  Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste och andre vice ordförande (Förslag 57)

  LS 1409-1000

  Beslut enligt Förslag

 • 7.

  Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare m.m. (Förslag 58)

  LS 1409-0999

  Beslut enligt Förslag

 • 8.

  Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (Förslag 59)

  LS 1409-1001

  Beslut enligt vid sammanträde framlagt förslag att valberedningen ska bestå av 16 ledamöter och 8 ersättare

 • 9.

  Befrielse från uppdrag (Förslag 60)

  Följande befrielser medgavs

Beslutsärenden

 • 10.

  Stiftelsernas årsredovisningar 2013 (Förslag 61)

  LS 1405-0609

 • 11.

  Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus (Förslag 62)

  LS 1408-0907

 • 12.

  Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södertälje (Förslag 63)

  LS 1406-0798

 • 13.

  Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting (Förslag 64)

  LS 1311-1402

  Ärendet bordlades.

Nya motioner

 • 14.

  Anmälan av nya motioner

  Inga motioner inlämnades.

Anmälan av nya interpellationer

 • 15.

  Interpellation 2014:12 av Michel Silvestri (MP) om upphandling av insulinpumpar för diabetiker

  LS 1410-1143

  Interpellationen godkändes