Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015


Dag:
Tisdag den 20 oktober 2015
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Föredragning

"Vad innebär revisionen i landstingets verksamheter."

Föredragande revisionsdirektör Anneli Lagebro.

 

 

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 10.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 13.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 4 efter Nanna Wikholm (S) utse Hanna Jokio (S) och till ny ersättare efter Jokio utse Susanne Lindberg Elmgren (S) samt till ny ersättare i valkrets 4 efter Tamim Alameddine (MP) utse Mikael Grenefalk (MP)

  LS 2015-0901, 2015-1008

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 15.

  Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse (förslag 60)

  LS 2015-0873

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel II

 • 16.

  Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (förslag 61)

  LS 2015-0080

 • 17.

  Årsredovisningar år 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn (förslag 62)

  LS 2015-0795

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M) Rotel VI

 • 18.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet ny- och ombyggnation av operation och radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (förslag 63)

  LS 2015-0697

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 19.

  Bordlagd motion 2015:5 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö (förslag 55)

  LS 2015-0296

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel II

 • 20.

  Motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter (förslag 64)

  LS 1412-1500

 • 21.

  Motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgärder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg (förslag 65)

  LS 2015-0120

 • 22.

  Motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord (förslag 66)

  LS 1310-1343

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

Valärenden

Nya motioner

 • 25.

  Nya motioner

Anmälningsärenden

 • 26.

  Anmälan av kulturnämndens återrapportering till landstingsfullmäktige avseende inventering av landstingets konst

  LS 2015-1166

Nya interpellationer

 • 27.

  Interpellation 2015:34 av Jens Sjöström (S) om behovet av snabb validering av utländsk kompetens

  LS 2015-1204

 • 28.

  Interpellation 2015:35 av Tomas Eriksson (MP) om landstingets resepolicy och klimatpåverkan för bolag och egna verksamheter

  LS 2015-1205

 • 29.

  Interpellation 2015:36 av Håkan Jörnehed (V) om V-märkta hälso- och sjukvårdssatsningar i regeringens budget

  LS 2015-1206

 • 30.

  Interpellation 2015:37 av Per Carlberg (SD) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  LS 2015-1207

 • 31.

  Interpellation 2015:38 av Robert Johansson (S) om vilka förväntningar man kan ha på en trygg resenärsmiljö

  LS 2015-1208

 • 32.

  Interpellation 2015:39 av Michel Silvestri (MP) om landstingets FoUU-satsning på ökad patientsäkerhet

  LS 2015-1209

 • 33.

  Interpellation 2015:40 av Pia Ortiz Venegas (V) om underdiagnosticering av osteoporos, benskörhet

  LS 2015-1210


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 10.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingfullmäktige 20 oktober 2015

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M):

  – Kommer du i god tid innan landstingsfullmäktige i december lämna besked om hur prövningen av landstingsstyrelsens storlek - i likhet med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Trafiknämnden - ska kunna prövas i enlighet med avtalet mellan våra två partier och det löfte du gav i denna fullmäktigesal för ett år sedan??

  2) Fråga av Michel Silvestri (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink(FP):

  - Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört en enkät som visar att 78% av de svarande läkarna har tagit om hand patienter på ett "icke tillfredställande sätt" på grund av vårdplatsbristen, 51% menar att patienter lidit skada på grund av det saknas tillräckligt med vårdsängar, och 72% tycker inte att avvikelserapporter leder till några förändringar.

  Har alla dessa läkare fel?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD:

  - Kommer du att stödja SöS-ledningens förslag att lägga ner och stänga Södra BB?

  4) Fråga av Rickard Wall (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  – Anser du att den planerade Gula linjen även efter att man nu lutar åt att förlänga den Blå linjen från Fridhemsplan med en gren söderut under Mälaren fortfarande är ett aktuellt tunnelbaneprojekt??

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):

  - Expressens artikelserie har uppmärksammat oss på den dåliga hygienen och bristen på städning på våra akutsjukhus. Avser du att vidta några åtgärder med anledning av detta?

  6) Fråga av Karin Michal (MP) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):

  – Tänker du ta initiativ till en reform av ersättningssystemet för psykiatrisk öppenvård liknande den inom primärvården?

  7) Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):

  – Kommer du se till att det öppnas fler vårdplatser för att minska köerna i ätstörningsvården?

  8) Fråga av Jens Sjöström (S) till personal- och forskningslandstingsrådet Peter Carpelan (M):

  – Har du för avsikt att tillsammans med akutsjukhusledningarna, förbereda och beredskapsplanera så att situationen i vården inte blir lika katastrofal under jul- och nyårsledigheterna, exempelvis genom att utöka öppettiderna på Närakuten för Barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (från 22.00 till 24.00), så som Socialdemokraterna har föreslagit?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 13.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 4 efter Nanna Wikholm (S) utse Hanna Jokio (S) och till ny ersättare efter Jokio utse Susanne Lindberg Elmgren (S) samt till ny ersättare i valkrets 4 efter Tamim Alameddine (MP) utse Mikael Grenefalk (MP)

  LS 2015-0901, 2015-1008

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 14.

  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2016 (förslag 59)

  LS 2015-1123

  Beslut enligt Ordförandens skrivelse

 • 15.

  Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse (förslag 60)

  LS 2015-0873

 • 16.

  Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (förslag 61)

  LS 2015-0080

 • 17.

  Årsredovisningar år 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn (förslag 62)

  LS 2015-0795

 • 18.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet ny- och ombyggnation av operation och radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (förslag 63)

  LS 2015-0697

Motioner

 • 19.

  Bordlagd motion 2015:5 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö (förslag 55)

  LS 2015-0296

 • 20.

  Motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter (förslag 64)

  LS 1412-1500

 • 21.

  Motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgärder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg (förslag 65)

  LS 2015-0120

 • 22.

  Motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord (förslag 66)

  LS 1310-1343

 • 23.

  Motion 2014:15 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm (förslag 67)

  LS 1412-1499

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärenden

 • 26.

  Anmälan av kulturnämndens återrapportering till landstingsfullmäktige avseende inventering av landstingets konst

  LS 2015-1166

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 27.

  Interpellation 2015:34 av Jens Sjöström (S) om behovet av snabb validering av utländsk kompetens

  LS 2015-1204

  Interpellationen godkändes

 • 28.

  Interpellation 2015:35 av Tomas Eriksson (MP) om landstingets resepolicy och klimatpåverkan för bolag och egna verksamheter

  LS 2015-1205

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2015:36 av Håkan Jörnehed (V) om V-märkta hälso- och sjukvårdssatsningar i regeringens budget

  LS 2015-1206

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2015:37 av Per Carlberg (SD) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  LS 2015-1207

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2015:38 av Robert Johansson (S) om vilka förväntningar man kan ha på en trygg resenärsmiljö

  LS 2015-1208

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2015:39 av Michel Silvestri (MP) om landstingets FoUU-satsning på ökad patientsäkerhet

  LS 2015-1209

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2015:40 av Pia Ortiz Venegas (V) om underdiagnosticering av osteoporos, benskörhet

  LS 2015-1210

  Interpellationen godkändes