Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015


Dag:
Tisdag den 19 maj 2015
Tid:
10:00-23:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström
Landstingsfullmäktiges ordförande

Dagordning (pdf)

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C)

  LS 2015-0302, LS 2015-0510

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD) Rotel VIII

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 24.

  Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36)

  LS 1406-0753

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

 • 25.

  Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37)

  LS 1402-0225

 • 26.

  Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38)

  LS 1405-0598

 • 27.

  Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja – för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39)

  LS 1405-0599

Valärenden

Nya motioner

 • 29.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 30.

  Interpellation 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios

  LS 2015-0709

 • 31.

  Interpellation 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet

  LS 2015-0710

 • 32.

  Interpellation 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

  LS 2015-0711

 • 33.

  Interpellation 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna

  LS 2015-0712

 • 34.

  Interpellation 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse

  LS 2015-0713

 • 35.

  Interpellation 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting

  LS 2015-0714

 • 36.

  Interpellation 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi

  LS 2015-0715

 • 37.

  Interpellation 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium

  LS 2015-0716

 • 38.

  Interpellation 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU

  LS 2015-0717

 • 39.

  Interpellation 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan

  LS 2015-0718


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal

  LS 2015-0275

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  LS 2015-0276

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott

  LS 2015-0277

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyds sjukhus

  LS 2015-0278

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting

  LS 2015-0280

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset

  LS 2015-0281

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2015:14 av Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval

  LS 2015-0451

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken

  LS 2015-0452

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare

  LS 2015-0453

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten

  LS 2015-0454

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingfullmäktige 19 maj 2015

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): När kostnaden för att bygga NKS på kort tid ökat från 14,5 mdkr till 22 mdkr undrar jag om du kan garantera att kostnaden för att bygga NKS inte kommer att öka ytterligare innan sjukhuset står klart?

  2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M): Har Alliansen för avsikt att försöka hitta ett ersättningssystem som gör det möjligt för Psoriasisföreningen i Stockholms läns att fortsätta bedriva hudvård på sina anläggningar?

  3) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Tycker du att det är rättvist att SL-resenärerna får betala det underskott som nu föreligger inom både trafiken och hälso- och sjukvården?

  4) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att Trafikförvaltningen har den kompetens som behövs för att upphandla signalsystem?

  5) Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Anser du att det är troligt att hinder uppstår kl. 22 under körsträckan så att stombussarna 1 och 4 kommer i grupper om tre och tre samtidigt t.ex. till hållplats Värtavägen?

  6) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att HBT-hälsan har anvisats för ändamålet lämpliga nya lokaler på Södersjukhuset?

  7) Fråga av Tove Sander (S) till barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD: Med hänsyn till den kommande sommarsituationen och det förändrade vårdutbudet till följd av sänkningarna i ersättningarna för vårdval "specialiserad gynekologi" undrar jag om du kan garantera att alla kvinnor som vill göra en medicinsk abort kommer att få möjlighet till det?

  8) Fråga av Tomas Magnusson (V) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att man bör uppdatera SLL resepolicy och också se till att den efterlevs av landstingets representanter?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ersättare i valkrets 3 efter Madeleine Eriksson (M) utse Carl Nordblom (M) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Ebba Krumlinde (C) utse Göran Råsmar (C)

  LS 2015-0302, LS 2015-0510

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

Motioner

 • 24.

  Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting (förslag 36)

  LS 1406-0753

 • 25.

  Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ett nytt mål om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting (förslag 37)

  LS 1402-0225

 • 26.

  Motion 2014:9 av Cecilia Obermüller m.fl. (MP) om hälsoutvärdering av Förbifart Stockholm (förslag 38)

  LS 1405-0598

  Ärendet bordlades

 • 27.

  Motion 2014:10 av Michel Silvestri m.fl. (MP) om nolltolerans mot icke certifierad palmolja – för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa (förslag 39)

  LS 1405-0599

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 30.

  Interpellation 2015:18 av Ing-Marie Elfström (S) om behovet av ökad kunskap om och behandling av Endometrios

  LS 2015-0709

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2015:19 av Susanne Nordling (MP) om e-hälsans tillgänglighet

  LS 2015-0710

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2015:20 av Håkan Jörnehed (V) om nedläggning av Venusmottagningen

  LS 2015-0711

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2015:21 av Per Carlberg (SD) om de ambulerande läkarbilarna

  LS 2015-0712

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2015:22 av Michel Silvestri (MP) om barn och ungdomars rätt till vård och behandling inom SIS, Statens Institutionsstyrelse

  LS 2015-0713

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2015:23 av Lotta Nordfeldt (SD) om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting

  LS 2015-0714

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2015:24 av Shadi Larsson (MP) om besparingarna på vårdval logopedi

  LS 2015-0715

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2015:25 av Per Carlberg (SD) om Berga Naturbruksgymnasium

  LS 2015-0716

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2015:26 av Susanne Nordling (MP) om alla människors rätt till vård, även fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU

  LS 2015-0717

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2015:27 av Ulf Landström (SD) om havsvattennivåer och dess miljöpåverkan

  LS 2015-0718

  Interpellationen godkändes