Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 november 2014


Dag:
Tisdag den 18 november 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 4.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 5.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 6.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel II

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

 • 11.

  Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige (förslag 73)

  LS 1405-0694

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

 • 12.

  Nytt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (förslag 74)

  LS 1408-0934

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel IX

 • 13.

  Redovisning av uppdrag om hur Stockholms läns landsting genom sina verksamheter kan bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt (förslag 75)

  LS 1308-1039

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 14.

  Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna (förslag 76)

  LS 1303-0417

 • 15.

  Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting (förslag 77)

  LS 1309-1156

 • 16.

  Motion 2013:26 av Tomas Melin m.fl. (MP) om alkoholfri representation (förslag 78)

  LS 1310-1344

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel II

 • 17.

  Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet (förslag 79)

  LS 1309-1154

 • 18.

  Motion 2013:14 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att landstinget behöver ta ett större ansvar för folkhälsoläget i Stockholms län (förslag 80)

  LS 1309-1150

Valärenden

Nya motioner

 • 20.

  Anmälan av nya motioner

Besvarande av interpellationer


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 4.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor

  1. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har Vårdval Stockholm lett till ökade sjukskrivningar. Avser landstingsrådet att vidta åtgärder med anledning av ISF:s uppgifter?

  2. Fråga av Thomas Bengtsson (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Skulle landstingsrådet prioritera investeringar i landstingets kollektivtrafik framför Trafikverkets anslag till nya motorvägar, om regeringen skulle ge utsikter om statlig medfinansiering i en storleksordning av 23 miljarder kronor?

  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Ella Bohlin (KD): Tänker du vidta några omedelbara åtgärder så att MIRA Barnfysioterapi i Sollentuna blir kvar och slipper läggas ner vid årsskiftet?

  4. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Har du en plan för hur SL ska genomföra nedskärningar för 250 miljoner kr i enlighet med Alliansens budget?

  5. Fråga av Kerstin Burman (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kommer du som ansvarigt landstingsråd med anledning av riksrevisionens kritik mot vårdval att vidta några omedelbara åtgärder.

  6. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Ella Bohlin (KD): Har du vidtagit åtgärder för att köstatistiken för barn- och ungdomspsykiatrin ska vara rättvisande?

  7. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kommer du som ansvarigt landstingsråd se till att Centrum för Genusmedicin får fortsatt stöd från landstinget (hittills 1 miljon kr/år) så att centrets fortlevnad kan säkerställas?

  8. Fråga av Conny Fogelström (S) till landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Är du nöjd med den ordning för hur nedskärningarna nästa år i busstrafiken i Nordost har beslutats?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 5.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 6.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Motioner

 • 14.

  Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna (förslag 76)

  LS 1303-0417

 • 15.

  Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting (förslag 77)

  LS 1309-1156

 • 16.

  Motion 2013:26 av Tomas Melin m.fl. (MP) om alkoholfri representation (förslag 78)

  LS 1310-1344

 • 17.

  Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet (förslag 79)

  LS 1309-1154

 • 18.

  Motion 2013:14 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att landstinget behöver ta ett större ansvar för folkhälsoläget i Stockholms län (förslag 80)

  LS 1309-1150

Valärenden

Nya motioner

Besvarande av interpellationer