Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 mars 2014


Dag:
Tisdag den 18 mars 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB

  LS 1311-1468

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel VII

 • 17.

  Bordlagd motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1305-0697

Valärenden

Nya motioner

 • 19.

  Anmälan av nya motioner

Anmälningsärende

 • 20.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 1312-1599, 1312-1622, 1401-0068

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Mattias Lundbäck (M) utse Staffan Sjödén (M) och till ny ersättare efter Sjödén utse Anders Karlsson (M), till ny ledamot i valkrets NV efter Lars Dahlberg (S) utse Eleonor Eriksson (S) och till ny ersättare efter Eriksson utse Georg Gustavsson (S), till ny ledamot i valkrets SV efter Raymond Wigg (MP) utse Konrad Breidenstein (MP) och till ny ersättare efter Breidenstein utse Isak Betsimon (MP)

Nya interpellationer

 • 21.

  Interpellation 2014:6 av Helene Hellmark Knutsson (S) om revisorskritiken av bristande kontroll av antalet vårdplatser

  LS 1403-0320

 • 22.

  Interpellation 2014:7 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser

  LS 1403-0321

 • 23.

  Interpellation 2014:8 av Erika Ullberg (S) om tunnelbanans utbyggnad

  LS 1403-0322

 • 24.

  Interpellation 2014:9 av Dag Larsson (S) om utveckling av förlossningsvården i Stockholms län

  LS 1403-0323


Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2013:31 av Vivianne Gunnarsson (MP) om sjötrafikhållplatser i Värtan och Husarviken

  LS 1311-1521

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2013:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om otillräcklig kollektivtrafik till Friends Arena

  LS 1311-1522

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2013:33 av Birgitta Sevefjord (V) om bristande operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  LS 1311-1523

  Interpellationen bordlades

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2013:34 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om jämställd snöröjning

  LS 1311-1524

 • 6.

  Interpellation 2014:1 av Erika Ullberg (S) om SL:s biljettsystem och de jämfört med budget 450 miljonerna i lägre biljettintäkter

  LS 1402-0203

 • 7.

  Interpellation 2014:2 av Helene Öberg (MP) om bemanning inom barnsjukvården

  LS 1402-0204

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2014:3 av Pia Ortiz-Venegas (V) om arbetsvillkoren för taxiförarna i färdtjänsten

  LS 1402-0205

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2014:4 av Anna Sehlin (V) om åtgärder mot dubbdäck

  LS 1402-0206

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2014:5 av Catarina Wahlgren (V) om veckoarbetstiden för nattarbetare

  LS 1402-0207

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Med anledning av revisorernas kritik av att vårdplatserna minskar undrar jag om du anser att det finns brister i landstingets styrning av vårdplatsutbudet vid akutsjukhusen?

   2. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Ser du att det finns risk att ni inte kommer kunna genomföra de beslutade investeringar fram till 2024?

   3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Har du några strategier för hur specialistvårdens utflyttning från akutsjukvården ska styras till närsjukhusen inom ramen för vårdval med fri etablering?

   4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Kommer mastocytospatienternas rätt till specialistbehandling att säkerställas?

   5. Fråga av Helene Öberg (MP) till ordföranden i sjukvårdsutskott Söder Marie Ljungberg Schött (M): Tänker du vidta åtgärder för att förhindra att BVC Skarpnäck läggs ned?

   6. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du att det är förenligt med landstingets arbetsordning att duka helt nya ärenden för beslut på trafiknämndens sammanträden?

   7. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Vill du att 4:ans busslinje konverteras till spårväg i närtid?

   8. Fråga av Marie Åkesdotter (MP) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Tycker du att det låter rimligt att Stockholms läns landsting lägger så mycket resurser på PR-konsulter, om du också beaktar skillnaderna gentemot andra landsting?

   9. Fråga av Pia Ortiz Venegas (V) till ordföranden i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Karl Henriksson (KD): Har du agerat för att säkerställa att alla klagomål på färdtjänsten registreras?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB

  LS 1311-1468

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 15.

  Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda (förslag 14)

  LS 1312-1600

 • 16.

  Taxeändring av Upplands Lokaltrafiks och Storstockholms Lokaltrafiks kombinationsbiljetter (förslag 15)

  LS 1402-0196

Motioner

 • 17.

  Bordlagd motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1305-0697

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

 • 20.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i fullmäktige

  LS 1312-1599, 1312-1622, 1401-0068

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Mattias Lundbäck (M) utse Staffan Sjödén (M) och till ny ersättare efter Sjödén utse Anders Karlsson (M), till ny ledamot i valkrets NV efter Lars Dahlberg (S) utse Eleonor Eriksson (S) och till ny ersättare efter Eriksson utse Georg Gustavsson (S), till ny ledamot i valkrets SV efter Raymond Wigg (MP) utse Konrad Breidenstein (MP) och till ny ersättare efter Breidenstein utse Isak Betsimon (MP)

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 21.

  Interpellation 2014:6 av Helene Hellmark Knutsson (S) om revisorskritiken av bristande kontroll av antalet vårdplatser

  LS 1403-0320

  Interpellationen godkändes

 • 22.

  Interpellation 2014:7 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser

  LS 1403-0321

  Interpellationen godkändes

 • 23.

  Interpellation 2014:8 av Erika Ullberg (S) om tunnelbanans utbyggnad

  LS 1403-0322

  Interpellationen godkändes

 • 24.

  Interpellation 2014:9 av Dag Larsson (S) om utveckling av förlossningsvården i Stockholms län

  LS 1403-0323

  Interpellationen godkändes