Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2014


Dag:
Tisdag den 18 februari 2014
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).


Lägg till denna händelse i min kalender.

Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Paul Lappalainen (MP) utse Marie-Helena Fjällås (MP), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, och 4 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Yvonne Andersson (MP), till ny ersättare i valkretsarna 3 och 5 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Veera Jokirinne (MP), till ny ersättare i valkrets 6 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Martin Sahlin (MP) samt att till ny ersättare i valkrets 1 efter Matthias Steffens (C) utse Karin Overeem (C) LS 1310-1334, 1310-1345

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts under år 2013

  LS 1312-1606

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa

  LS 1401-0051

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 17.

  Andringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB (förslag 1)

  LS 1311-1454

 • 18.

  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder avseende patientnämnden (förslag 2)

  LS 1312-1551

 • 19.

  Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling (förslag 3)

  LS 1401-0037

 • 20.

  Principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Solna stad om detaljplanering och genomförande av Norra Hagastaden (förslag 4)

  LS 1312-1619

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 21.

  Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (förslag 5)

  LS 1310-1297

Motioner

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 • 22.

  Bordlagd motion 2012:13 av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård (förslag 89)

  LS 1205-0667

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M) Rotel II

 • 23.

  Bordlagd motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen (förslag 92)

  LS 1209-1220

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 • 24.

  Bordlagd motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum (förslag 95)

  LS 1212-1652

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 25.

  Motion 2013:7 av Conny Fogelström och Johnny Nadérus (S) om att Stockholms läns landsting behöver ta fram ett idrottspolitiskt program (förslag 6)

  LS 1303-0420

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 • 26.

  Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder (förslag 7)

  LS 1212-1653

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 • 27.

  Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter (förslag 8)

  LS 1302-0273

 • 28.

  Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela Sladic (S) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin (förslag 9)

  LS 1303-0419

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 • 29.

  Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård (förslag 10)

  LS 0906-0522

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel VII

 • 30.

  Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1305-0697

Valärenden

Nya motioner

 • 32.

  Anmälan av nya motioner

  LS 1402-0224--0229

Anmälan av nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2014:1 av Erika Ullberg (S) om SL:s biljettsystem och de jämfört med budget 450 miljonerna i lägre biljettintäkter

  LS 1402-0203

 • 34.

  Interpellation 2014:2 av Helene Öberg (MP) om bemanning inom barnsjukvården

  LS 1402-0204

 • 35.

  Interpellation 2014:3 av Pia Ortiz-Venegas (V) om arbetsvillkoren för taxiförarna i färdtjänsten

  LS 1402-0205

 • 36.

  Interpellation 2014:4 av Anna Sehlin (V) om åtgärder mot dubbdäck

  LS 1402-0206

 • 37.

  Interpellation 2014:5 av Catarina Wahlgren (V) om veckoarbetstiden för nattarbetare

  LS 1402-0207


Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2014

  1. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Hade du vetskap om det öppna brev som din kanslichef skickade ut till personal i SLL, bland annat via SLL:s webbplats, där personalen varnades för att rösta på en vänsterregering om de ville behålla sina jobb?

  2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Är den information som patientgruppen med me/cfs (kroniskt trötthetssyndrom) tagit del av på Twitter, att de framöver endast kommer att erbjudas psykologer istället för neurologer trots att det saknas stöd i forskningen för att det ger resultat, korrekt?

  3. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Ser du sambandet mellan taxiförarnas dåliga arbetsvillkor i färdtjänsten och det ökande antalet klagomål?

  4. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tror du att resenärerna är nöjda med hur systemet med reskassa fungerar?

  5. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Anser du att ni haft bra framförhållning när ni planerat för en trygg och säker förlossningsvård i länet?

  6. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Är du nöjd med att Stockholms län är sämst i landet på att ta del av den borgerliga regeringens kvalitetspengar till hälso- och sjukvården?

  7. Fråga av Curre Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser trafiklandstingsrådet att lokal samverkan genomförs på ett betryggande sätt idag inför trafikförändringar?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Paul Lappalainen (MP) utse Marie-Helena Fjällås (MP), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, och 4 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Yvonne Andersson (MP), till ny ersättare i valkretsarna 3 och 5 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Veera Jokirinne (MP), till ny ersättare i valkrets 6 efter Marie-Helena Fjällås (MP) utse Martin Sahlin (MP) samt att till ny ersättare i valkrets 1 efter Matthias Steffens (C) utse Karin Overeem (C) LS 1310-1334, 1310-1345

  Anmälan lades till handlingarna

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts under år 2013

  LS 1312-1606

  Anmälan godkändes och lades till handlingarna

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa

  LS 1401-0051

  Anmälan godkändes och lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 17.

  Andringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB (förslag 1)

  LS 1311-1454

 • 18.

  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder avseende patientnämnden (förslag 2)

  LS 1312-1551

 • 19.

  Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling (förslag 3)

  LS 1401-0037

 • 20.

  Principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Solna stad om detaljplanering och genomförande av Norra Hagastaden (förslag 4)

  LS 1312-1619

 • 21.

  Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (förslag 5)

  LS 1310-1297

Motioner

 • 22.

  Bordlagd motion 2012:13 av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård (förslag 89)

  LS 1205-0667

 • 23.

  Bordlagd motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen (förslag 92)

  LS 1209-1220

 • 24.

  Bordlagd motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum (förslag 95)

  LS 1212-1652

 • 25.

  Motion 2013:7 av Conny Fogelström och Johnny Nadérus (S) om att Stockholms läns landsting behöver ta fram ett idrottspolitiskt program (förslag 6)

  LS 1303-0420

 • 26.

  Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder (förslag 7)

  LS 1212-1653

 • 27.

  Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter (förslag 8)

  LS 1302-0273

 • 28.

  Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela Sladic (S) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin (förslag 9)

  LS 1303-0419

 • 29.

  Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård (förslag 10)

  LS 0906-0522

 • 30.

  Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1305-0697

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2014:1 av Erika Ullberg (S) om SL:s biljettsystem och de jämfört med budget 450 miljonerna i lägre biljettintäkter

  LS 1402-0203

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2014:2 av Helene Öberg (MP) om bemanning inom barnsjukvården

  LS 1402-0204

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2014:3 av Pia Ortiz-Venegas (V) om arbetsvillkoren för taxiförarna i färdtjänsten

  LS 1402-0205

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2014:4 av Anna Sehlin (V) om åtgärder mot dubbdäck

  LS 1402-0206

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2014:5 av Catarina Wahlgren (V) om veckoarbetstiden för nattarbetare

  LS 1402-0207

  Interpellationen godkändes